Oudergesprekken

26 november 2018 t/m 14 december 2018

Wanneer u in deze periode een oudergesprek wil, kunt u dit aanvragen bij de leerkracht. Het is ook mogelijk dat de leerkracht u uitnodigt voor een gesprek.