Over onze school

Onze school

De Kinderbrug is een katholieke basisschool die de “brug” vormt tussen de beide dorpen Rijpwetering en Oud Ade.
Gelijkwaardigheid tussen mensen is een belangrijk uitgangspunt. Onze kinderen moeten
respect kunnen en leren opbrengen voor waarden en normen van anderen, die zich
onderscheiden in kleur, status, handicap, cultuur of geloof. We zijn alert op discriminatie en
pesten en werken vooral aan het voorkomen ervan. Wij leren de kinderen om te gaan met de afspraken en regels die gelden op school. Het uitgangspunt is dat we vanuit een respectvolle houding rekening houden met de mensen om ons heen.
De Kinderbrug wil daarnaast kinderen, vanuit het schoolconcept Talent in Ontwikkeling, de kans geven om hun eigen mogelijkheden te ontplooien. Ze moeten leren om zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te leven.

Onze school is daarbij steeds in ontwikkeling, past nieuwe onderwijskundige ideeën toe en werkt voortdurend aan de vaardigheden die de toekomst vraagt van onze kinderen.

Daarbij hebben we oog voor verschillen. In de groepen wordt leerstof gedifferentieerd aangeboden op drie niveau’ s.