Go voor jeugd en onderwijs

De informatie over Go voor jeugd en onderwijs wordt binnenkort bijgewerkt.

GO@SCHOOL – JEUGDHULP EN ONDERWIJS; NAAR EEN GOEDE SAMENWERKING

GO! voor jeugd is sinds 1 januari 2018 verantwoordelijk voor jeugdhulp in de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. Voor het onderwijs betekent dat:

  • Aan iedere school is een ambassadeur van GO! voor jeugd verbonden. De ambassadeur is altijd het eerste aanspreekpunt voor school en ouders wanneer het gaat om vragen op het gebied van sociale- en emotionele ontwikkeling van kinderen. De ambassadeur biedt consultatie of advies en bekijkt of er ondersteuning vanuit jeugdhulp nodig is. En zo ja, welke vorm van ondersteuning passend is. Ook kan de ambassadeur zelf hulp bieden tot vijf contactmomenten.
  • Ambulante begeleiding en behandeling op school wordt verzorgd door een centraal team GO@school.

* Ouders, kinderen en school werken samen. Bij vragen over sociaal-emotionele ontwikkeling sluit de ambassadeur aan. Als begeleiding en coaching op school een bijdrage kan leveren maakt GO@school het puzzelstukje compleet.

BASISOMSTANDIGHEDEN IN ORDE
GO@school werkt, net als de ambassadeurs, volgens de uitgangspunten van GO! voor jeugd. Een kind kan pas functioneren en presteren als zijn omstandigheden op alle leefgebieden in orde zijn. Op school gaat het dan in eerste instantie om de relatie tussen docent, leerling en klasgenoten. Om een leerling duurzaam te kunnen helpen is het belangrijk dat de omgeving hierop is ingericht. Samen met de leerkracht en/of intern begeleider, leerling en ouders bespreken we wat hiervoor nodig is en wie waarvoor gaat zorgen.

PLAN VAN AANPAK GERICHT OP DUURZAME VERBETERING
De inzet van GO@school is tijdelijk en erop gericht dat de leerling in zijn eigen klas weer verder kan. Daarom maken wij samen met school, leerling en ouders een plan van aanpak met duidelijke afspraken wat er nodig is om dit te bereiken en wie wat doet om dit te bereiken. We evalueren dit plan regelmatig met elkaar om voortgang en doelen te bespreken en waar nodig aan te passen.

INDIVIDUELE EN GROEPSGERICHTE BEGELEIDING
GO@school biedt zowel individuele als groepsgericht begeleiding en coaching in de klas en op school, gericht op de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Bij voorkeur werken we met 1 begeleider in de klas, ook – waar dat nodig is – voor meerdere leerlingen. Als er binnen een school meerdere leerlingen met eenzelfde hulpvraag zijn, kunnen we een training op maat ontwikkelen.

HOE MELD IK MIJ AAN BIJ GO! VOOR JEUGD?
Via de ambassadeur, hij/zij is verbonden aan de school. Iedere school in Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem werkt met een ambassadeur vanuit GO! voor jeugd. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@govoorjeugd.nl.

Iedere maand is de ambassadeur op De Kinderbrug aanwezig waar u vrijblijvend binnen kunt lopen voor uw vragen of advies. De datum kunt u vinden in de kalender van onze nieuwsbrief: het Schooljournaal.