Team

 • Groep 1/2  Jolande van der Luit en Wilma Borst
 • Groep 3 Sabrina van der Meer en Mariëtte Loos
 • Groep 4 Angelique van der Hulst en Iris Gortzak
 • Groep 5 Anouk van der Meer
 • Groep 6 Jacqueline Groeneweg en Irma van Ulsen
 • Groep 7 Rutger Opdam en Jolande van der Luit
 • Groep 8 Nicole Gerritsen en Sacha Verweij
 • Directeur Marja van Dijk
 • Intern Begeleider Lena Stroombergen
 • Techniek en handwerken Anna Rotteveel
 • Gymleerkracht Noortje van Haestregt
 • Administratief medewerker Joke van Dijk
 • Onderwijsondersteunend personeel Joke van Dijk
 • Coördinator Taal en taalspecialist Angelique van der Hulst
 • Coördinator Rekenen, rekenspecialist en ICT Lena Stroombergen
 • Coördinator Cultuur en Rekenenspecialist Jacqueline Groeneweg
 • Coördinator Gedrag en gedragsspecialist Mariëtte Loos
 • Leesspecialist en ICT Sabrina van der Meer
 • Ouderraadsleden (OR)  Wilma Borst
 • Medezeggenschapsraadsleden (MR)  Angelique van der Hulst (secretaris) en Lena Stroombergen
 • Gemeenschappelijke medezeggenschapsraadslid (GMR) Anouk van der Meer