Team

 • Groep 1/2 A Anouk van der Meer
 • Groep 1/2 B  Charlotte Zwetsloot en Wilma Borst
 • Groep 3 Sabrina van der Meer
 • Groep 4 Rutger Opdam
 • Groep 5 José Blom en Mariëtte Loos
 • Groep 6 Jacqueline Groeneweg en Irma van Ulsen
 • Groep 7 Angelique van der Hulst en Lena Stroombergen
 • Groep 8 Sjoerd van der Zwet en Helma van der Geest
 • Directeur Marja van Dijk
 • Intern Begeleider Sandra Burger
 • Techniek en handwerken Anna Rotteveel
 • Gymleerkrachten Noortje van Haestregt en Dammes van der Poel
 • Administratief medewerker Wil van der Geest
 • Onderwijsondersteunend personeel Joke van Dijk
 • Coördinator Taal en taalspecialist Angelique van der Hulst
 • Coördinator Rekenen, rekenspecialist en ICT Lena Stroombergen
 • Coördinator Cultuur en Rekenenspecialist Jacqueline Groeneweg
 • Coördinator Gedrag en gedragsspecialist Mariëtte Loos
 • Leesspecialist en ICT Sabrina van der Meer
 • Ouderraadsleden (OR)  Mariette Loos en Charlotte Zwetsloot
 • Medezeggenschapsraadsleden (MR)  Angelique van der Hulst (secretaris) en Sabrina van der Meer
 • Gemeenschappelijke medezeggenschapsraadslid (GMR) Helma van der Geest