Team

 • Groep 1/2  Jolande van der Luit en Wilma Borst
 • Groep 2/3 Sabrina van der Meer en Jolande van der Luit
 • Groep 4 Nicole Gerritsen, Kim van Rijn en Anouk van der Meer
 • Groep 5 Angelique van der Hulst en Mariëtte Loos
 • Groep 6 Jacqueline Groeneweg en Irma van Ulsen
 • Groep 7 Rutger Opdam en Irma van Ulsen
 • Groep 8 Sacha Verweij
 • Directeur Marja van Dijk
 • Intern Begeleider Lena Stroombergen
 • Techniek en handwerken Anna Rotteveel
 • Gymleerkracht Sjoerd van der Zwet
 • Administratief medewerker Joke van Dijk
 • Onderwijsondersteunend personeel Joke van Dijk
 • Coördinator Taal en taalspecialist Angelique van der Hulst
 • Coördinator Rekenen, rekenspecialist en ICT Lena Stroombergen
 • Coördinator Cultuur en Rekenenspecialist Jacqueline Groeneweg
 • Coördinator Gedrag en gedragsspecialist Mariëtte Loos
 • Leesspecialist en ICT Sabrina van der Meer
 • Ouderraadsleden (OR)  Wilma Borst
 • Medezeggenschapsraadsleden (MR)  Jolande van der Luit (secretaris)
 • Gemeenschappelijke medezeggenschapsraadslid (GMR) Anouk van der Meer