Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over het beleid van de school.

De MR is ingesteld op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) en heeft een aantal wettelijke bevoegdheden. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- dan wel instemmingsrecht. In de MR heeft een vertegenwoordiging  van drie ouders en drie leerkrachten, die met de directie overleggen over het schoolplan, formatieplan en alle denkbare onderwerpen die spelen op onze school.

Vragen en opmerkingen over het reilen en zeilen van de school kunnen ouders inbrengen via de ouders in de MR of door te mailen. School en MR vinden het ook prettig, behalve kritische kanttekeningen, ook positieve feedback te ontvangen. Samen kunnen we op deze manier proberen de school voor ieder een fijne plek te laten zijn, waar ieder zich welkom en veilig voelt.

In de MR hebben zitting:

Mevr. Monique Meulenberg (Voorzitter/ Ouderlid MR),  Mevr. Ellen Brugman (Ouderlid MR/ GMR) Mevr. Lena Stroombergen (teamlid MR), Mevr. Angelique van der Hulst (Secretaris/ teamlid MR).

In GMR namens het team: Mevr. Anouk van der Meer

Gast MR; Mevr. Maaike Rietmulder (Voorzitter OR) en Mevr. Marja van Dijk (directeur De Kinderbrug)

 

U kunt de MR bereiken via emailadres: mr.kinderbrug@ssba.net

Vergaderdata schooljaar 2020-2021 zijn:

  • 3 nov
  • 26 jan.
  • 16 maart
  • 18 mei
  • 29 juni

De notulen kunt u onder aan deze pagina inzien.

GMR

Omdat onze stichting het bevoegd gezag vormt van meer dan één school is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Iedere MR is in de GMR vertegenwoordigd. De GMR heeft ook een aantal advies- en instemmingsrechten. Onderwerpen die de gehele stichting betreffen zullen aan de GMR worden voorgelegd.

Notulen MR

Notulen schooljaar 2020-2021

Notulen MR 3 nov 2020

MR-notulen 29 sept. 2020

Notulen voorgaande schooljaren

Notulen MR 9 juni 2020

notulen 12 nov 2019

Notulen MR 24 sept.

Notulen MR 21 mei 2019 (1)

Notulen MR 19 maart 2019

MR-notulen 27 nov 2018

notulen MR 25 sept 2018

notulen MR 26 juni 2018

Notulen MR 27 maart 2018

Notulen MR. 19 sept 2017

Huishoudelijk-Reglement 2017-2018

Notulen MR. 27 juni 2017

Notulen MR 9 mei 2017

Notulen MR 21 maart 2017

Notulen MR 24 jan. 2017 

Huishoudelijk-Reglement-1-maart-2016-2017

notulen mr 1 nov

jaarverslag mr schooljaar 2015

notulen 20 september 2016

huishoudelijk reglement 20 september_2016

notulen mr 20 jan 2015

notulen mr 22 sept 2015

notulen mr 27 okt 2015

notulen mr 10 maart 2015

notulen mr 17 mei 2016

notulen mr 1 maart 2016

huishoudelijk reglement 1 maart 2016

mr notulen 5-jan 2016