Schoolplan

In het Schoolplan geven we u een beeld van de specifieke kenmerken van onze school en waar we over vier jaar willen staan.

Dit schoolplan is opgesteld voor de periode 2021-2025. Zowel de koers van de Stichting Samenwerkende Scholen Alkemade (SSBA) als schoolspecifieke beleidspunten zijn hierin opgenomen.

Om dit schoolplan te schrijven hebben we met behulp van de evaluaties van de ingezette doelstellingen over vier jaar gekeken welke ontwikkelingen tot nu toe doorlopen zijn en welke weg we als school inslaan.

Ook medewerkers, ouders en leerlingen hebben een belangrijke rol gespeeld in het opstellen van dit schoolprofiel. Zij hebben middels tevredenheidsonderzoeken aan kunnen geven welke ontwikkelingen zij belangrijk vinden voor de toekomst.

Wij vinden het belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen school, ouders en leerlingen. We willen de leerlingen van onze school begeleiden in het bewust laten worden dat ze er mogen zijn in de maatschappij.

Het schoolplan kunt u openen door op onderstaande link te klikken.

Schoolplan 2021-2025 De Kinderbrug