Ouderraad

DE OUDERRAAD

Een basisschool zonder ouderraad is nauwelijks voor te stellen. Het zou er beslist anders uitzien op school, zonder de vele enthousiaste handen, die door ouders worden toegestoken. Ook De Kinderbrug heeft een ouderraad.

Doelstellingen van de ouderraad

De belangrijkste doelstellingen zijn:

  • Educatieve en feestelijke ondersteuning van allerlei activiteiten op school
  • De schakel te zijn tussen ouders en het schoolteam
  • Het meewerken van ouders op school te bevorderen
  • De vrijwillige ouderbijdrage beheren

De ouderraad is onderdeel van een stichting: ”Stichting Vrienden van De Kinderbrug”. De ouderraad vergadert één keer per 6 weken. Bij deze vergaderingen is altijd één lid van het schoolteam aanwezig. Er worden dan plannen gemaakt voor evenementen die de komende maanden op het programma staan, zoals de schoolfotograaf, Sint, Kerst, de open dag, Carnaval, Pasen, Koningspelen, het schoolreisje en de zomermarkt. Daarnaast doet de ouderraad ook met regelmaat grotere investeringen zoals de aanschaf van speeltoestellen, de bijdrage aan het busvervoer en bibliotheekboeken.

Verder houdt de ouderraad zich bezig met de coördinatie van het ophalen van het oud papier.

Wie zitten er in de ouderraad

De ouderraad bestaat namens de ouders uit de volgende personen:  Melanie van Seggelen (voorzitter), Audrey van Veen (secretaris), Helene Klapwijk (penningmeester), Nicole Brugman, Ruby Daalmeijer, Linda van de Kooy, Mirjam Bouwmeester, Yvonne van Rossum, Miranda Zaal, Shirley van den Ing en Anne van Iterson. Namens het schoolteam wordt de ouderraad vertegenwoordigd door Wilma Borst en Iris Gortzak.

Ouderbijdrage

Van alle ouders wordt een bijdrage verwacht om activiteiten waarvoor de school geen of niet voldoende subsidie van het Rijk ontvangt, te kunnen uitvoeren.  Met de ouderbijdrage kunnen op school activiteiten als de sinterklaas- en kerstvieringen, het schoolreisje, de museumbezoeken, de sportdag en dergelijke georganiseerd worden. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vindt u terug in de schoolklapper van De Kinderbrug. Voor de financiën is er een specifieke stichting in het leven geroepen: Stichting Vrienden van De Kinderbrug. Alle bij de SSBA aangesloten scholen hebben een dergelijke stichting waar leden van de ouderraad, het schoolteam en de MR in vertegenwoordigd zijn. Tezamen dragen zij zorg voor een goede verdeling van de middelen. De hoogte van de bijdrage wordt in overleg met de ouderraad door de Medezeggenschapsraad vastgesteld. Uw jaarlijkse ouderbijdrage en de opbrengsten van het oud papier vormen samen de inkomsten die worden gebruikt ten behoeve van de leerlingen.

Contact

De ouderraad kunt u bereiken via het emailadres: or.kinderbrug@ssba.net

Machtigingsformulier nieuwe leerlingen Kinderbrug