Vakantie/vrijedagen

Vakantieoverzicht en roostervrije dagen De Kinderbrug schooljaar 2022-2023

SSBA Vakantierooster schooljaar 2023-2024