Vakantie/vrijedagen

Vakantieoverzicht en roostervrije dagen schooljaar 2023 – 2024

SSBA Vakantierooster schooljaar 2023-2024