Lunch op school

Lunchen op school

We werken op De Kinderbrug met een vijf gelijke dagenrooster. Alle kinderen lunchen op school. Er is sprake van opvang voor de kinderen in de lunchpauze waardoor ook de leerkrachten gebruik kunnen maken van een half uur pauze. De lunchpauze vindt op twee tijden plaats. Zo spreiden we de drukte en kan er goed toezicht worden gehouden.

Het is de bedoeling dat uw kind(eren) brood, drinken en/of fruit voor pauzehapje en lunch meekrijgt. Als school besteden we zorg aan het stimuleren van gezond gedrag, zowel in welbevinden als gezondheid. We vinden het prettig als u hier in de keuze van het lunchpakket rekening mee houdt. Om die reden verzoeken we u geen snoep mee naar school te geven.

Voor een goed verloop van het overblijven vragen wij uw medewerking:

  • Wilt u uw kind een lunchpakket + drinken meegeven ( geen frisdrank met prik). Voor de ochtendpauze geeft u dus een apart tussendoortje en drinken mee.
  • Medicijnen worden niet door de overblijfouder gegeven. Neemt u hierover contact op met de leerkracht.
  • Wanneer uw kind last heeft van een (voedsel) allergie verzoeken we u de leerkracht hierover te informeren.

Meer informatie vindt u terug in de Schoolklapper (deel B van de Schoolgids) op de website. Deze ontvangt u ook ieder schooljaar in hardcopy.