Vertrouwenspersoon

Klachtenregeling

Soms vinden er op school gebeurtenissen plaats waar u het als ouder of personeelslid niet mee eens bent. U kunt dan een vraag of klacht indienen. In veel gevallen is het raadzaam om eerst proberen met elkaar in gesprek te gaan en samen naar een oplossing te zoeken. Als u er samen niet direct uitkomt dan kunt u de kwestie neerleggen bij de directeur. Iedere school  heeft een contact/ vertrouwens persoon, die u kan ondersteunen bij de afhandeling van een klacht. De contactpersoon kan u indien noodzakelijk ook doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon van de SSBA.

De bereikbaarheid van de contactpersonen op school :

Dhr. Rutger Opdam (RutgerOpdam@ssba.net)

Mevr. Mariëtte Loos (MariëtteLoos@ssba.net)

De contactpersonen zijn ook bereikbaar via het telefoonnummer van de school: 071- 5018421

Uw vraag of klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.