Schoolconcept Talent in Ontwikkeling

Door ontwikkeling van onze samenleving en technologie verandert de manier waarop we samenwerken en leven enorm. Er ontstaan nieuwe functies die vragen om andere competenties, de zogenoemde “21-eeuwse vaardigheden”.

Als basisschool staan voor de uitdaging om álle kinderen kansen te geven.

Om voorbereid te zijn op de eisen die onderwijs en maatschappij nu en in de toekomst van ons vragen is het belangrijk dat onze leerlingen deze vaardigheden en hun talenten ontwikkelen. Die vaardigheden zijn: leren samenwerken, creativiteit, ICT, communiceren, probleemoplossend en onderzoekend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden.

Onderzoekend leren is een attitude, een manier om kinderen in staat te stellen hun talenten te ontdekken en op die manier vanuit motivatie een hoger niveau te kunnen bereiken.

Vanuit ons schoolconcept Talent in Ontwikkeling willen we als Kinderbrug een “brug’ slaan tussen heden en toekomst.