Schoolgids

Schoolgids

De Kinderbrug heeft voor u deze gids samengesteld om u te helpen bij het kiezen van een school voor uw kind. In de schoolgids beschrijven wij waarvoor wij staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij jaarlijks proberen de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. Natuurlijk is deze gids ook bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben. Aan hen leggen we verantwoording af over onze manier van werken en voor de resultaten die we op De Kinderbrug halen.
In onze schoolgids spreken we steeds over ouders. Met ouders bedoelen wij alle volwassenen die de zorg voor onze leerlingen hebben.
Onze schoolgids bestaat uit twee delen:
Deel A is het jaarlijks document met schoolinformatie.
Deel B  (de schoolklapper) bevat met name praktische informatie.
We hopen dat u onze schoolgids met plezier leest. Als u tijdens of na het lezen vragen, opmerkingen of suggesties heeft, vertel ze ons!
Ook hebben wij hieronder een aantal protocollen en formulieren bijgevoegd om te downloaden? Hierin wordt uitgebreid ingegaan op het desbetreffende onderwerp.

Schoolklapper

Hieronder vind u de schoolklapper voor het schooljaar 2017-2018 behorende bij de schoolgids.
U kunt in deze klapper allerlei praktische gegevens vinden over onze school. In onze schoolgids vindt u uitgebreidere informatie.

Schoolgids 2019-2020 De Kinderbrug Rijpwetering 04VR

Deel B van de Schoolgids; Schoolklapper 2019-2020 De Kinderbrug