Wetenschap & Techniek

Wetenschap & Techniek: Een blik op de toekomst

In het basisonderwijs en op De Kinderbrug wordt al langer aandacht besteed aan techniek. Techniek is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven van kinderen. Techniek is nodig om kinderen inzicht te geven in de betekenis van techniek in hun eigen leven, maar ook om een keuze te maken in het vervolgonderwijs. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(OCW) heeft in dit kader kerndoelen geformuleerd.

Waar techniek eerst was gericht op het maken van voorwerpen is er vanuit de nieuwe visie een dimensie aan toegevoegd: belangstelling opwekken voor wetenschap.Dit doet een beroep op het aanspreken en verder ontwikkelen van de ontdekkende en onderzoekende competenties van kinderen.

Op De Kinderbrug stimuleren we deze vaardigheden met behulp van natuur- creatieve- en technieklessen. We organiseren crea-techniekmiddagen en lessen om een uitdagende, creatieve en onderzoekende houding te ontwikkelen en kinderen op die manier de gelegenheid te bieden hun eigen talenten te ontwikkelen.

Onderzoekend & ontwerpend leren voor denkers en doeners

www.techniektalent. nu