SSBA

Samenwerking met andere basisscholen:
Binnen de gemeente Kaag en Braasem zijn alle basisscholen bij de Stichting
Samenwerkende Basisscholen Alkemade (SSBA) ondergebracht.

De SSBA bestuurt  één openbare basisschool en vijf katholiek basisscholen.

De samenstelling van de SSBA bestuur bestaat uit de Raad van Toezicht, één College van Bestuur en het Bovenschool Management Team(BMT), de directeuren van de zes scholen.

Het beleid voor de scholen wordt door het College en de directeuren uitgezet.
Door deze speciale vorm is het mogelijk om als scholen zeer intensief samen te werken.
Zij hebben alle taken onderling verdeeld en dragen daarvoor de verantwoordelijkheid.
Zo krijgt de samenwerking gestalte op:
• Organisatorisch beleid: bijvoorbeeld m.b.t. vakanties;
• Financieel beleid: begroten en verwerken financiële administratie,;
• Personeelsbeleid: o.a. werkgelegenheid en professionalisering
• Materieel: m.b.t. ge- en verbruiksmaterialen
• Onderhoud en beheer gebouwen.
• Onderwijsontwikkeling: lerende netwerken, teamscholingen, samenwerkingsverband Leiden
• Ontwikkeling ICT: gebruik van  in ons onderwijs.

U kunt de SSBA bereiken op http://www.ssba.net

SSBA contactgegevens

Watergang 1b
Oude Wetering

ssba@ssba.net
071 – 331 1767