Externe instanties

Onze school werkt nauw samen met externe partners:

  • Het Samenwerkingsverband Leiden, Primair Passend onderwijs (PPO) (onderwijsadviseurs- en specialisten).
  • Go voor jeugd en school en JGZ
  • De Onderwijsadviesdienst (psychologen/ orthopedagogen). Zij adviseren/begeleiden en geven de school advies na diagnose..
    Ook bieden zij ondersteuning bij vragen over de ontwikkeling van het leren bij kinderen.
  • De GGD onderzoekt uw kind een aantal keren in de schoolperiode.
    Bij het eerste onderzoek in groep twee is er vooral aandacht voor de groei, het gehoor, het gezichtsvermogen en de ontwikkeling van uw kind.

In groep zeven vindt een beknopt onderzoek plaats.
Ook in de tweede klas van het voortgezet onderwijs vindt een onderzoek plaats.
Meer informatie over de onderzoeken kunt u krijgen bij het JGZ-team van uw school.

  • Onderzoeken worden uitgevoerd door de jeugdarts, sociaal verpleegkundige of  assistente JGZ.

Samenwerking met de PABO en ROC/ID college:
Wij werken samen met de Leidse en Haagse Hogeschool, het ROC en het ID college.. Wij vinden het zeer belangrijk dat er voor de studenten van bovenvermelde opleidingen voldoende oefengelegenheid is om het vak van leerkracht of onderwijsassistent goed onder de knie te krijgen.. Ook bestaat er de mogelijkheid, dat er leraren in opleiding, kortweg LIO (Leraar in Opleiding) genoemd op onze school komen werken. Het is de bedoeling, dat deze studenten in hun laatste jaar zoveel ervaring opdoen, dat ze na hun LIO-stage een goede start in
het onderwijs kunnen maken.

Links

SSBA

Onderwijsinspectie

Primair Passend Onderwijs Leiden

Informatie voor ouders

Inspectie leerplicht

Go voor Jeugd en School

De Driemaster

CJG